Heneken Group vstupuje na severoamerický kontinent

Dňa 8.11.2023 skupina Heneken Group v zastúpení generálneho riaditeľa, Michala Hudobu, oficiálne začlenila do skupiny kanadskú výrobnú fabriku pod menom MTR- Magnesium Technologies Recycles, ktorá predstavuje tzv. „distressed asset“ a samotný projekt čaká podniková reštrukturalizácia s následnými investíciami do technologického vybavenia.

„Distressed asset má na prvý pohľad negatívny sentiment, avšak práve naopak predstavuje pre nás významnú príležitosť. Desaťročie trvajúci „bull market“, z ktorého sa trh v západnom svete tešil bol v posledných rokoch narušený. Jedným z dôsledkov neistoty, ktorá je v súčasnosti na trhu, je však aj to, že sa objavujú príležitosti získať predtým nedostupné aktíva s  na strategicky významných trhoch.“- uvádza Michal Hudoba.

Nový člen skupiny Heneken Group prináša potrebné know-how v procese recyklácie horčíkového šrotu, ktorému predchádzalo 15 rokov výskumu. Akvizícia pomôže skupine upevniť pozíciu na trhu, kde obsluhuje dodávateľov leteckého a zbrojárskeho priemyslu v Kanade a Spojených štátoch amerických.

Je to šiesta výrobná fabrika v portfóliu skupiny Heneken. „Z hľadiska výrobných fabrík aj naďalej koncentrujeme svoju pozornosť na metalurgiu. Po hliníku a zinku, ktoré vyrábame na Slovensku, železných a neželezných kovov z produkcie v južnej Afrike, obohacujeme svoje portfólio aj o produkciu horčíka v kanadskej fabrike. Posilňujeme tak svoju pozíciu na trhu, zvyšujeme kvalitu služieb a fyzickú dostupnosť k existujúcim obchodným partnerom“ – dodáva Michal Hudoba.

Rok 2023 je pre skupinu rokom míľnikov. Po úspešnom spustení prevádzky sekundárneho hliníka v tureckom Izmire s ročnou kapacitou 36 000 ton, skupina získala nového člena v africkom Johannesburgu s viac ako 200-členným tímom a produkciou, ktorá významne obohacuje ponuku skupiny o železné a neželezné kovy. Akvizícia v Kanade predstavuje zavŕšenie roka 2023 a predstavuje pre Heneken strategický krok smerom obchodným partnerom na severoamerickom kontinente.

Heneken Group je dynamická skupina obchodných a výrobných spoločností, založená na Slovensku, s viac ako 15 ročnou históriou a presahom do celého sveta. Rastie vďaka partnerstvám na globálnom trhu založených na obchode s kovmi, výrobe zliatin a nadzemných vodičov v troch výrobných fabrikách na Slovensku a ďalších troch fabrikách v Afrike, Kanade a Turecku.  V priebehu šestnástich rokov sa Heneken Group rozrástla na súčasných 14 dcérskych spoločností v ôsmich krajinách s takmer 600 zamestnancami, s ktorými v roku 2022 presiahli tržby 500 mil. €.