Bezpečnosť

01 Náš prístup

Je veľkou výhodou pracovať v „zelenom“ a modernom prostredí.

Pre spoločnosť Heneken je nesmierne dôležité zaručiť svojim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Veríme, že prostredníctvom zdravej firemnej kultúry a spoločnej zodpovednosti za fyzicky a psychicky zdravé pracovné prostredie, môžeme zabrániť všetkým pracovným úrazom a prípadným chorobám z povolania.

Okrem toho je pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali prilákať a udržať si kvalifikovaných zamestnancov a taktiež zabezpečiť, aby sa zručnosti jednotlivých zamestnancov rozvíjali v symbióze s budúcimi potrebami a výzvami. Od našich zamestnancov, ale aj subdodávateľov očakávame, že prevezmú zodpovednosť ako za svoju vlastnú bezpečnosť, tak aj bezpečnosť svojich kolegov.