Recyklácia a lokálne získavanie vstupov

01 Náš prístup

Recyklácia je kľúčovým procesom moderného znižovania množstva odpadu na skládkach.

Spoločnosť Heneken opätovným pretavovaním hliníkového šrotu z priemyslu do zliatin znižuje závislosť od hliníka z primárnej výroby a prispieva tak k minimalizácii dopadu na životné prostredie.  Zníženie ťažby a prepravy rúd napomáha k šetreniu prírodných zdrojov a zároveň znižuje uhlíkovú stopu celého odvetvia.

V našich prevádzkach dbáme na triedenie odpadu a pripravujeme vedľajšie produkty z výroby na ďalšiu recykláciu alebo použitie v iných priemyselných aplikáciách.  Spoločnosť Heneken tak nezaťažuje životné prostredie deponovaním odpadov na skládky.

Riadime sa filozofiou „urban mining“, ktorá považuje odpad za cenný zdroj.

Obehové hospodárstvo je veľmi dôležitým krokom pre záchranu planéty a návrat zdrojov do dodávateľského reťazca. Vďaka zníženiu potreby ťazby prírodných zdrojov sú prepravné trasy vstupných surovín omnoho kratšie a dopad na životné prostredie výrazne nižší.