Ferotitán

01 DODÁVANIE

Ferotitán vyrábame na výrobnej linke s ročnou kapacitou 10 000 ton.

Ferotitán je legujúci prídavok, ktorý pozostáva zo železa a titánu s minimálnou hmotnosťou titánu 20% a maximálnym hmotnostným obsahom 75% vyrobeným redukciou alebo tavením.

Ferotitán sa používa ako deoxidačná a odplyňovacia zložka vo výrobe oceli.

Deoxidačná schopnosť ferotitánu je oveľa vyššia ako napríklad schopnosť účinnosť kremíka alebo mangánu. Ferotitán taktiež zlepšuje mechanické vlastnosti ocele – zvyšuje jej odolnosť voči korózii a zvyšuje jej pevnosť. V oceliach sa ferotitán najčastejšie používa v nástrojových oceliach a nerezových oceliach.

Ferotitán taktiež zlepšuje vlastnosti zliatin. Zvyšuje ich odolnosť voči opotrebeniu a zlepšuje vlastnosti pri obrábaní. Zároveň sa pridáva aj do profilových káblov s frakciou 0 – 2 mm.

02 PORTFÓLIO

V našom výrobnom portfóliu aktuálne nájdete tri špecifikácie ferotitánu.

Ferotitán vyrábame v rôznych chemických zloženiach. Obsah titánu v zliatine ferotitánu sa pohybuje od 68% do 75% a líši sa aj obsah hliníka a vanádu.

Ferotitán odlievame vo forme ingotov, ktoré sa následne drvia na rôzne frakcie podľa špecifikácií zákazníkov:

  • 10 – 50 mm
  • 10 – 30 mm
  • 0 – 2 mm
  • a ďalšie

Ferotitán expedujeme v big bagoch s hmotnosťou 1 tony.