Ferozliatiny a ostatné kovy

01 DODÁVANIE

Ferozliatiny

Ferozliatiny sú zliatiny železa s vysokým podielom jedného alebo viacerých ďalších prvkov, ako sú mangán, kremík, chróm alebo iné prvky. Vyrábajú sa buď v elektrickej oblúkovej peci alebo vo vysokej peci. Ferozliatiny sa používajú na výrobu ocelí a zliatin. Využívajú sa ako deoxidanty, zlepšujú odolnosť voči korózii, no slúžia aj na ovládanie veľkosti zrna.

 • Feromolybdén 60 %
 • Ferosilícium 75 %
 • Feroniób
 • Ferovanád 80 %
 • Ferovolfrám
 • Feromangán (Vysoko a stredne uhlíkatý)
 • Ferochróm 60 % (Vysoko a stredne uhlíkatý)
 • Ferotitán 70 %

Ostatné kovy

Do tejto kategórie radíme kovy, ktoré sú vedľajším produktom tavenia základných kovov. Patrí sem chróm, mangán, molybdén, niób, kremík, titán, volfrám, vanád a ďalšie. Na burze LME sa s nimi neobchoduje a globálna produkcia je v porovnaní so základnými kovmi výrazne menšia. Mnohé z nich sú kritické pre moderné technológie a používajú sa na výrobu polovodičov, v automobilovom priemysle, pri výrobe batérií, zliatin a iných priemyselných aplikáciách.

 • Molybdén
 • Spekaný molybdénový koncetrát
 • Kremík
 • Mangánové šupiny
 • Chróm
 • Titán