0

ton ročnej kapacity

0

začiatok výroby

0 mil.

eur ročný obrat skupiny Heneken Group

01 Vízia

Našou víziou je

byť vedúcou spoločnosťou, priekopníkom v metalurgickom sektore tým, že budeme neustále prinášať zlepšenia a inovácie na národnom aj medzinárodnom trhu, rešpektujúc jeho hodnoty.

Pripojte sa k nášmu záväzku k prírode! Prispievame k trvalej udržateľnosti životného prostredia vysadením stromu v našej záhrade každý rok. Ako prejav vďaky zavesíme mená našich zákazníkov na naše olivovníky, ktoré symbolizujú našu spoločnú oddanosť zelenšej budúcnosti .

02 PONUKA PRODUKTOV

Po intenzívnom plánovaní sme začali s výrobou sekundárnych hliníkových zliatin.

Sortiment nami dodávaných hliníkových zliatin zahŕňa:

AlCu AlSi5Cu AlSiCuNiMg
AlSi10Mg AlSi9Cu AlMg
AlSi AlSi(Cu) AlZnMg

 

Ponúkame podrobné technické a chemické špecifikácie pre každý produkt v našom sortimente. Máte prístup k dôležitým informáciám o chemickom zložení, čo vám umožňuje robiť informované rozhodnutia na základe vašich špecifických požiadaviek.

Ponúkame tiež možnosti šité na mieru pre vaše špeciálne požiadavky prostredníctvom nášho know-how postaveného na dvoch dekádach skúseností celej skupiny Heneken Group.

03 NÁŠ TÍM

04 INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA

Integrovaný systém riadenia a ISO certifikácie

Ako spoločnosť Heneken Metalurji Döküm A.Ş. máme za cieľ vykonávať všetky činnosti definované v našom systéme v rámci zberu ostatného odpadu, separácie, obnovy odpadu a činností spojených s odlievaním ľahkých kovov na území priemyselnej zóny Aliağa. Vykonávame správu, organizačnú administratívu, výrobu, zahraničný obchod a logistiku v súlade s potrebami a očakávaniami našich domácich a zahraničných zákazníkov a zainteresovaných strán.

05 PRESKÚMAJTE VIAC

Heneken Mazak

Heneken Mazak, s.r.o. je priamym pokračovateľom najlepších tradícií výroby zinkových zliatin zo Spojeného kráľovstva. Sme hrdí, že táto obchodná značka je synonymom vysokokvalitných zinkových zliatin.

Heneken Conductors

Heneken Conductors pokračuje v tradícii výroby vodičov vysokého napätia, ktorá bola započatá na Slovensku v roku 1967. S viac ako 50-ročnými skúsenosťami ponúkame zákazníkom kvalitné výrobky, odborné znalosti a osobný prístup.