01 Naše ciele

Pomoc ľuďom

Neustále sledujeme jednotlivé prípady a reagujeme na prijaté žiadosti o podporu v ťažkých životných situáciách. Prejavujeme solidaritu voči tým, ktorí sú odkázaní na pomoc.

Podpora športu, kultúry a charitatívnych akcií

Snažíme sa podporiť najmä deti a mládež v ich životnej ceste a osobnostnom rozvoji. Podporujeme mladých športovcov, športové kolektívy a v neposlednom rade kultúrne a charitatívne podujatia určené na pomoc deťom a mládeži.

Spoločenská zodpovednosť

Pomáhame a aktívne podporujeme sociálno-ekonomickú zmenu jednotlivcov a komunít. Existuje mnoho inšpiratívnych jednotlivcov a programov, ktoré potrebujú podporu organizácie, akou je tá naša.

Uvažujete, ako nás kontaktovať?

Najlepšie to bude emailom na henekenhelps@heneken.com.

Pýtate sa čo uviesť v emaili? Kliknite na možnosť nižšie.

 • Čo uviesť do emailu

  Kontaktné údaje žiadateľa

  • – Meno a priezvisko
  • – Dátum narodenia
  • – Adresa
  • – E-mail
  • – Telefónne číslo

  Komu je dar určený

  • – Meno priezvisko
  • – Dátum narodenia
  • – V prípade, že sa osoba nezhoduje so žiadateľom

  Zdôvodnenie žiadosti

  • – Popíšte z akého dôvodu o finančný dar žiadate.
  • – Je to sociálna situácia rodiny či ošetrujúcich osôb?

  Účel daru

  • – Ide o nákup zdravotnej, či rehabilitačnej pomôcky? Ak áno, uveďte presný názov.
  • – Náklady na liečbu alebo službu?
  • – Účel daru má iné využitie? V jednoduchosti ho popíšte.

  Výšku celkového nákladu za pomôcku alebo službu

  • – Aká je cena pomôcky alebo služby?

  Dodávateľ, poskytovateľ služby, ošetrenia

  • – Kto je dodávateľ?
  • – Je to spoločnosť, firma, alebo osoba, čo bude pomôcku či službu za finančný dar poskytovať?

  Máte webovú stránku?

  • – Ak áno, uveďte link, respektíve jej adresu.

  Dokument o zdravotnom probléme

  • – Odporučenie na kúpu zdravotnej pomôcky, prípadne odporučenie liečby (napr. lekárska správa).

  IBAN, na ktorý, by mal byť dar poskytnutý.

02 PRESKÚMAJTE VIAC

Heneken Melts

Heneken Melts sa nachádza v Spišských Vlachoch. V regióne sa tavil šrot a vyrábali sekundárne hliníkové zliatiny už v 90. rokoch.

Heneken Mazak

Heneken Mazak, s.r.o. je priammym pokračovateľom najlepších tradícií výroby zinkových zliatin zo Spojeného kráľovstva. Sme hrdí, že táto obchodná značka je synonymum vysokokvalitných zinkových zliatin.