Zinkové zliatiny

01 DODÁVANIE

Vyrábame primárne zinkové zliatiny pre tlakové zlievarne.

Dôraz kladieme na spoľahlivé a konzistentné zloženie zliatiny, zároveň však dbáme na individuálne požiadavky našich zákazníkov.  Maximálnu pozornosť venujeme udržaniu hladiny kritických prvkov zliatiny v rámci úzkych a trvalých tolerančných rozsahov. Aby sme dosiahli tento cieľ, zámerne sme nastavili tolerančné rozsahy pre výrobu našich zliatin prísnejšie než požaduje norma EN1774. Týmto opatrením garantujeme, že naši zákazníci sa stále môžu spoľahnúť na konzistentnú kvalitu dodaného materiálu. Naša výroba je neustále monitorovaná použitím metód štatistického riadenia procesov (SPC). 

Srdcom nášho systému riadenia kvality je spektrografické laboratórium, v ktorom používame najmodernejšie spektrometre SPECTRO. Na meranie používame široký rozsah certifikovaných CRM štandardov. Skôr než dodáme materiál zákazníkovi, vysokú pozornosť venujeme analýzam všetkých našich výrobkov.

Všetky naše zliatiny sú 100% analyzované podľa normy EN 12019:1999 a vzorky sú odoberané podľa EN 12060:1998. Naše spektrografy sú pravidelne testované a certifikované autorizovanými servismi.

Každú dodávku sprevádza certifikát analýzy podľa normy EN 10204:2005. Na požiadanie poskytujeme „gombíkové“ vzorky z dodaných tavieb, aby si zákazníci mohli urobiť svoje kontrolné meranie rýchlejšie.

02 VYRÁBAME