01 Prevádzka

V Heneken Melts sa špecializujeme najmä na pretavovanie hliníkového šrotu. Tavíme však aj primárny hliník a našim klientom dodávame zliatiny najvyššej kvality vo forme ingotov.

Od samého počiatku sme v prevádze Heneken Melts začali s realizáciou rozsiahleho investičného programu. Vďaka úplnej výmene technológií a čiastočnej automatizácii sme dosiahli až štvornásobné zvýšenie výrobnej kapacity. 

Na linke plynových pecí v súčasnosti prevádzka Heneken Melts vyrába hliníkové zliatiny. Precízny proces prípravy vstupov, moderná taviaca linka, robotizované skladanie balíkov a laboratórium na špičkovej úrovni, sú zárukou najvyššej kvality a spokojnosti našich zákazníkov.

 

02 Európsky unikát

Heneken Melts je vďaka svojej diverzifikácii a neustálemu vylepšovaniu vyrobného procesu stredoeurópskym unikátom.

Výrobné technológie boli rozšírené o linku elektrických indukčných pecí, ktorej rýchlosť umocňuje plynová šachtová pec. Tá slúži na výrobu predzliatin – čiže zliatin s vyššou pridanou hodnotou, používaných ako aditíva v zlievarenskom priemysle.

Technologickú modernizáciu sprevádzala aj kompletná revitalizácia areálu. Zrekonštruovaná administratívna budova, výrobná hala, sklady a cestné komunikácie zvýrazňujú vyspelosť fabriky a vytvárajú kvalitné a bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov.

V roku 2021 sme výrobný program linky doplnili o produkciu ferotitánu. Výrobky z tejto linky dodávame zákazníkom do celého sveta.

03 Ekologické aspekty

Uhlíková stopa takmer dvakrát nižšia ako priemer v odvetví

Vo všeobecnosti sa uhlíková stopa výroby primárneho hliníka pohybuje od necelých štyroch ton CO2 po viac ako 20 ton CO2 na tonu hliníka.

Proces recyklácie hliníka však vyžaduje oveľa menej energie a produkuje v priemere približne 0,5 tony CO2 na tonu vyrobeného hliníka.

Nám sa pravidelnými investíciami do zelených riešení podarilo dosiahnuť významnej hodnoty 0,28 tony CO2 na 1 tonu vyrobeného hliníka. To je takmer 2x nižšie číslo, ako priemer v odvetví.

Aktívne pracujeme na uhlíkovej neutralite a minimalizácii dopadu našej produkcie na blízke okolie a zamestnancov ♻

04 Náš tím

Managing Director

Dávid Vojtáš

Project Manager

Matej Slezák

05 PRESKÚMAJTE VIAC

Heneken Mazak

Heneken Mazak, s.r.o. je priamym pokračovateľom najlepších tradícií výroby zinkových zliatin zo Spojeného kráľovstva. Sme hrdí, že táto obchodná značka je synonymom vysokokvalitných zinkových zliatin.

Heneken Conductors

Heneken Conductors pokračuje v tradícii výroby vodičov vysokého napätia, ktorá bola započatá na Slovensku v roku 1967. S viac ako 50-ročnými skúsenosťami ponúkame zákazníkom kvalitné výrobky, odborné znalosti a osobný prístup.