01 Prevádzka

V Heneken Melts sa špecializujeme najmä na pretavovanie hliníkového šrotu. Tavíme však aj primárny hliník a našim klientom dodávame zliatiny najvyššej kvality vo forme ingotov.

Od samého počiatku sme v prevádze Heneken Melts začali s realizáciou rozsiahleho investičného programu. Vďaka úplnej výmene technológií a čiastočnej automatizácii sme dosiahli až štvornásobné zvýšenie výrobnej kapacity. 

Na linke plynových pecí v súčasnosti prevádzka Heneken Melts vyrába hliníkové zliatiny. Precízny proces prípravy vstupov, moderná taviaca linka, robotizované skladanie balíkov a laboratórium na špičkovej úrovni, sú zárukou najvyššej kvality a spokojnosti našich zákazníkov.

 

02 Európsky unikát

Heneken Melts je vďaka svojej diverzifikácii a neustálemu vylepšovaniu vyrobného procesu stredoeurópskym unikátom.

Výrobné technológie boli rozšírené o linku elektrických indukčných pecí, ktorej rýchlosť umocňuje plynová šachtová pec. Tá slúži na výrobu predzliatin – čiže zliatin s vyššou pridanou hodnotou, používaných ako aditíva v zlievarenskom priemysle.

Technologickú modernizáciu sprevádzala aj kompletná revitalizácia areálu. Zrekonštruovaná administratívna budova, výrobná hala, sklady a cestné komunikácie zvýrazňujú vyspelosť fabriky a vytvárajú kvalitné a bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov.

V roku 2021 sme výrobný program linky doplnili o produkciu ferotitánu. Výrobky z tejto linky dodávame zákazníkom do celého sveta.

03 Ekologické aspekty

V Heneken Melts dbáme na ekologické aspekty a znižovanie uhlíkovej stopy.

Pravidelná investícia do zelených riešení patrí medzi naše priority. Moderná filtrácia s aktívnym absorbentom zaručuje nízke výrobné emisie. Vďaka tomu je rozptyl organických polutantov do ovzdušia a vznik prašných častíc redukovaný na minimum. Dôležitým aspektom je aj zníženie spotreby energie, ktoré sme dosiahli investíciou do moderných horákov s významne nižšou spotrebou plynu.

04 PRESKÚMAJTE VIAC

Heneken Mazak

Heneken Mazak, s.r.o. je priamym pokračovateľom najlepších tradícií výroby zinkových zliatin zo Spojeného kráľovstva. Sme hrdí, že táto obchodná značka je synonymom vysokokvalitných zinkových zliatin.

Heneken Conductors

Heneken Conductors pokračuje v tradícii výroby vodičov vysokého napätia, ktorá bola započatá na Slovensku v roku 1967. S viac ako 50-ročnými skúsenosťami ponúkame zákazníkom kvalitné výrobky, odborné znalosti a osobný prístup.