0

ton materiálu vyrobeného a dodaného ročne.

0 ročná

tradícia výroby nadzemných vodičov

0 mil.

ročný obrat skupiny Heneken Group.

01 História

V roku 2019 prebehla modernizácia laboratórneho vybavenia, ktoré zabezpečuje presné testovanie a kvalitné výstupy z výroby.

Na naších zlaňovacích linkách Mario Frigerio a SKET dnes dosahujeme ročnú kapacitu hotovej výroby viac ako 15.000 ton. Naši inžinieri aj naďalej neustále zdokonaľujú produkty a vyvíjajú nové typy vodičov a drôtov na rôzne aplikácie.

Heneken Conductors brožúra

02 Výrobný program

Výrobný program podniku Heneken Conductors pozostáva z 2 hlavných produktových línií, ťahané drôty a vodiče.

Ťahané hliníkové drôty

Ťahané hliníkové drôty vyrábame z vysoko kvalitných valcovaných drôtov. Sú určené na rôzne elektrotechnické a mechanické aplikácie. Drôty sú vyrobené z elektrovodného hliníka (99,7%) alebo jeho zliatin v priemeroch od 1,6 až do 11,5 mm. V našom výrobnom procese ich využívame na ďalšie spracovanie pri zlaňovaní vodičov, ktoré sa používajú na prenos elektrickej energie alebo sa ďalej spracúvajú pri výrobe káblov.

ACSR hliníkové laná vystužené oceľou

Najbežnejšia skupina vodičov, ktoré sa používajú na diaľkové nadzemné elektrické vedenia. Vodič pozostáva z jednoduchej alebo viacvrstvovej pozinkovanej oceľovej duše, na ktorej sa nachádzajú vrstvy hliníkových drôtov. S obsahom ocele od 6% do 40% a viacerými protibežne orientovanými vrstvami hliníkových drôtov sa tieto vodiče používajú najmä v prípadoch, v ktorých je dôležitá cena inštalácie. Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu sú v protiklade s modernými typmi vodičov, ktoré ponúkajú nižšie straty vo vedení a vyššiu pevnosť. 

Pracovná teplota: Okolo 80 °C.

SAL vodiče

Tento druh celohliníkového vodiča s hustým zákrutom je predurčený na montážne využitie v rozvodniach VN a VVN. Výnimočné vlastnosti mu dodáva žíhaný hliník 1350-O. Používa sa na prepojenia rúrových vodičov, prepojenia medzi izolátormi a do svorkovníc v rozvodniach. Hlavnou prednosťou je vysoká prenosová kapacita, vynikajúca tvarovateľnosť bez zvyškového pnutia, ktoré by vytváralo sily v miestach pripojenia voľných koncov.

AAC celohliníkové vodiče

Celohliníkové vodiče sa zlaňujú z drôtov z primárneho hliníka s obsahom hliníka minimálne 99,7%. Používajú sa na preklenutie krátkych vzdialeností medzi stĺpmi elektrického vedenia a vďaka vysokej odolnosti voči korózii sú vhodné na prímorské inštalácie. Tento druh vodičov sa používa ako vstupný produkt na výrobu izolovaných káblov. Vodiče môžu byť zlanené do viacerých vrstiev podľa potreby zákazníkov. Hlavné výhody spočívajú v nízkej váhe a výbornej vodivosti. Polotovary spracované na technologickej linke pre výrobu káblov sa delia na:

AACC celohliníkové vodiče komprimované: Komprimované vodiče sú zvalcované tvarovacími valcami, vďaka čomu sa vytlačí priestor medzi jednotlivými drôtmi. Z hľadiska priemeru táto kategória vypĺňa priestor medzi koncentrickými a kompaktnými vodičmi.

AACS celohliníkové vodiče sektorové: Sektorové vodiče sú tvarované prechodom cez tvarovacie valce – vodič má sektorový prierez z kruhového prierezu. Používajú sa ako vstupný materiál na výrobu káblov. 

 

AAAC celohliníkové vodiče z hliníkovej zliatiny

Vodiče sa vyrábajú zlaňovaním drôtov najmä zo zliatin AlMgSi, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrým pomerom pevnosti k hmotnosti, lepšou mechanickou odolnosťou ako AAC vodiče a vyššou odolnosťou proti korózii ako ACSR vodiče. Vďaka dobrej vodivosti a nižšej miere previsu sú vhodné na vonkajšie elektrické vedenia. 

03 Náš tím

Managing Director

Peter Gönczöl

Deputy Director

Daniel Drgoňa

Manažér predaja

Tomáš Laco

04 PRESKÚMAJTE VIAC

Heneken Melts

Heneken Melts sa nachádza v Spišských Vlachoch. V regióne sa tavil šrot a vyrábali sekundárne hliníkové zliatiny už v 90. rokoch.

Heneken Mazak

Heneken Mazak, s.r.o. je priammym pokračovateľom najlepších tradícií výroby zinkových zliatin zo Spojeného kráľovstva. Sme hrdí, že táto obchodná značka je synonymum vysokokvalitných zinkových zliatin.