Olovo

01 DODÁVANIE

Olovo dodávame klientom z rôznych odvetví po celom svete.

Olovo (Pb) je mäkký kov s relatívne nízkou teplotou tavenia 327,5 °C. Výraba sa primárnym spôsobom, extrakciou z rudy a rafináciou na čistý kov.

Olovo je dnes materiálom s jednou z najvyšších mier recyklácie.

Zhruba polovica ročne vyrobených olovených produktov pochádza z recyklácie. Približne 90% všetkého olova sa používa v batériách, olovených plechoch a iných kovových aplikáciách, ktoré sú recyklovateľné. Preto má dnes olovo jednu z najvyšších mier recyklácie spomedzi všetkých ostatných bežne používaných materiálov.

Našim partnerom dodávame rôzne druhy produktov.

02 PORTFÓLIO

Čisté olovo 99,97
(Rafinované olovo)

Obsah olova min. 99,97% (99 985%; 99,99%). Čisté olovo sa vyrába z koncentrátu, pretaveného olova alebo čistého šrotu. Používa sa najmä na výrobu radiačných tienení, závaží, stavebný materiálov, munície a podobne.

Pretavené olovo
(Surové olovo, olovené kusy)

Obsah olova zhruba 97 – 99%. Zvyšok (spolu 2 – 3%) tvoria zložky ako antimón, cín, arzén, železo, bizmut, meď a podobne. Používa sa na výrobu čistého olova alebo olovených zliatin.

Zliatiny olova a antimónu (PbSb)

Olovo s rôznym obsahom antimónu (Sb): 2,0 – 3,0%; 4,5 – 5,1%; 5,1 – 6,0%; 10,0 – 12,0%. Používa sa na ložiská, závažia, odliatky, spájkovanie, radiačné tienenia, strelivo a podobne.