Životné prostredie a zmena podnebia

01 Náš prístup

Spoločnosť Heneken kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia a zmeny podnebia.

Môžeme zaručiť, že naše recyklačné a výrobné fabriky zanechávajú nízku priamu stopu CO2. Našim cieľom je aktívne sa podieľať na nízko-uhlíkovej ekonomike. V minulosti mali niektoré z výrobných procesov v našich továrňach vplyv na emisie skleníkových plynov. Preto aktívne investujeme do nových „zelených technológií“, medzi ktoré patrí napríklad moderná filtrácia, solárne panely, solárne LED osvetlenie a výrobné zariadenia s efektívnou úsporou energie.

Dôležitým vstupom do našich výrobných procesov je energia. Preto neustále hľadáme nové spôsoby ako zlepšiť energetickú účinnosť a znížiť emisie skleníkových plynov v našich závodoch.