Kremík

01 DODÁVANIE

Našim zákazníkom z metalurgického, chemického a solárneho priemyslu dodávame v rámci portfólia neželezných kovov aj kremík.

Kremík (Si) vďaka svojim vlastnostiam zvyšuje tvrdosť a tvorí nevyhnutnú súčasť hliníkových zliatin. 

Kremík dodávame vo forme hrudiek v rôznych baleniach. Našimi zákazníkmi sú predovšetkým výrobcovia primárnych a sekundárnych hliníkových zliatin.

Kremík dodávame v rôznych kvalitách:
 • 775
 • 553
 • 441
 • 3303
 • 2202
 • 97
 • Si mimo štandardných špecifikácií

Kremík dodávame v rôznych veľkostiach:

Typická kusovosť je pri tomto produkte 10 – 100 mm. Našim klientom vieme zabezpečiť aj modifikované veľkosti:

    • 3 – 50 mm
    • 5 – 50 mm
    • 10 – 150 mm
    • 0 – 5 mm a iné